Grabplatte an der Wand der Minoritenkirche

11. September 2022